Raamatupidamine ja finantsarvestus

Raamatupidamine on igale organisatsioonile kriitilise tähtsusega. Ettevõtte finantsstabiilsuse ja heaolu sõltub otseselt professionaalselt korraldatud raamatupidamisest.

Paljudele väikefirmadele on kõige optimaalsem/mugavam variant tellida raamatupidamisteenust raamatupidamisettevõttelt. See on raamatupidajate hoidmisest oluliselt odavam. Lisaks saate kvaliteetseid teenuseid spetsialistidelt, kes täiendavad end pidevalt, käivad seminaridel ja on kursis uusimate arengutega. Teenuseid osutatakse lepingu alusel, kus on fikseeritud kõik töö nüansid ja poolte kohustused.

Professionaalsete raamatupidamisteenustega väldite trahve ja viiviseid. See on kindlus ja usaldus raamatupidamise õigsuses ning viimaks on see organisatsiooni stabiilsus ja finantsiline heaolu.

Tagame professionaalse ning vorminõuetele vastava raamatupidamise, mis on teie ettevõtte eduka juhtimise eeldus.

 • Raamatupidamine ja maksuarvestus

  Klient   Klient esitab  aruandluse tegemiseks kõik vajalikud esmased dokumendid ja teabe raamatupidajale paberkandjal (või elektrooniliselt) järgmise kuu 7. kuupäevaks Klient teostab inventuuri vastavalt Eesti Vabariigi seadusest sätestatud nõuetele Kontrollib e-posti ja arvestab raamatupidajalt saadud teabega   Raamatupidaja   Võtab vastu esmased dokumendid ja vajaliku teabe Analüüsib esmaseid raamatupidamise ja…

  rohkem
 • Personalijuhtimine ja palgaarvestus

  Klient   Esitab õigeaegselt uute töötajate esialgsed andmed (nimi ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, telefon, e-post, töökoht, ametikoht, pangakonto number, võimalik osaline töövõime, töösuhte algus, lepingu liik, tähtajaline või tähtajatu tööleping, töökoormus , tasustamine) Esitab sõlmitud lepingud (kui tööandja koostab ise lepinguid) Teostab igakuiselt tööarvestust ja esitab andmed raamatupidajale Teavitab…

  rohkem
 • Finants-, maksu- ja statistikaaruannete koostamine ja esitamine

  Klient   Vormistab raamatupidajale volituse töötukassa, haigekassa, sotsiaalkindlustusameti keskkondade kasutamiseks Kliendil on kehtiv Eesti ID-kaart ja PIN-koodid (kui juhatuse liikmel puudub Eesti isikukood, peab ta sellest eelnevalt teavitama) Allkirjastab dokumendid õigeaegselt (saab ka digitaalselt) Tagab esialgse vahearuande (vähemalt kolm tööpäeva)   Raamatupidaja   Koostab iga-aastase majandusaasta kokkuvõtlikku aruande (bilanss, kasumiaruanne,…

  rohkem
 • Raamatupidamis- ja maksualane nõustamine

  Klient   Pöördub õigeaegaselt konsultatsioonile Määratleb ning sõnastab täpselt probleemi ja küsimuse Edastab õige ja täielikku teabe   Raamatupidaja   Konsulteerib raamatupidamist puudutavates küsimustes Konsulteerib maksu- ja finantsküsimustes Nõustab maksu- ja tolliametit puudutavates keerulistes küsimustes Nõustab ettevõtet jooksvates küsimustes ​ Raamatupidamisteenused ei sisalda   Nõustamist, mis ei hõlma ettevõtte raamatupidamist…

  rohkem
 • Konsulteerimine maksukontrollidel

  Meie ettevõtte on tegutsenud Eesti raamatupidamisteenuste turul üle 15 aasta. Oleme läbinud mitmeid maksukontrolle ning võime öelda, et maksu- ja tolliameti töötajad käituvad viisakalt ja korrektselt. Maksukontrolli teostatakse vastavalt seadusega kehtestatud korrale. Maksuamet teavitab oma külastusest, kontrolli eesmärkidest õigeaegselt ja annab andmete esitamiseks mõistliku täitmisaja. Maksu- ja tolliameti ametlik missioon…

  rohkem
 • Raamatupidamise taastamine

  Raamatupidamise taastamine on sageli vajalik pärast sagedast raamatupidajate vahetamist, aga ka ebaõige raamatupidamise tagajärjel.   Klient   Esitab aruandeperioodi esmased ja kokkuvõtlikud dokumendid, säilinud registrid ja aruanded Vormistab  raamatupidajale volituse maksu- ja tolliameti elektroonilise keskkonna kasutamiseks Omab kehtivat Eesti ID-kaardi ja PIN-koode (kui juhatuse liikmel puudub Eesti isikukood, peab ta…

  rohkem

tel:

+372 5813 5454