Raamatupidamine ja maksuarvestus

Klient

 

Klient esitab  aruandluse tegemiseks kõik vajalikud esmased dokumendid ja teabe raamatupidajale paberkandjal (või elektrooniliselt) järgmise kuu 7. kuupäevaks

Klient teostab inventuuri vastavalt Eesti Vabariigi seadusest sätestatud nõuetele

Kontrollib e-posti ja arvestab raamatupidajalt saadud teabega

 

Raamatupidaja

 

Võtab vastu esmased dokumendid ja vajaliku teabe

Analüüsib esmaseid raamatupidamise ja maksuarvestuse dokumente ning nende vastavust Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele

Sisestab müügi- ja ostuarved raamatupidamistarkvarasse 1C või E-arveldaja

Arvestus arvete üle (arvete vastavus laekumistele ja tasumistele)

Teostab kulude arvestust (vastutavate isikute tšekid, maksed isikliku kaardiga, maksed ettevõtte kaardiga jne)

Peab arvet sularahatehingute üle (sularahakorralduste vormistamine, kassaraamatu registreerimine)

Kulude ja tulude arvestus

Teostab palga- ja maksuarvestust

Registreerib, peatab töösuhte ning kustutab töötajaid töötamise registrist

Tegeleb erinevat tüüpi puhkuste arvestuse, juurdearvutuste ja puhkusetasu maksetega

Puhkusereservi arvestus

Teostab erisoodustuste, ettevõtlusega mitteseotud kulude, kingituste ja annetuste ning dividendi arvestust

Koostab maksudeklaratsioone, esitab TSD deklaratsioone, TSD lisasid, INF-i

Vormistab töölähetuste aruandeid

Päevarahade arvestamine

Teostab pangatehingute raamatupidamist

Kajastab kehtivaid krediidilepinguid ja liisinguid, jälgib maksegraafikuid

Tegeleb põhivara arvestusega ja amortisatsiooni juurdearvestamisega

Kontrollib sisestatud dokumentide põhjal raamatupidamiskannete õigsust

Koostab ja esitab aruandeid maksu- ja tolliametisse

Tegeleb käibemaksuarvestusega, esitab KMD, VD, PVD deklaratsioone

Koostab maksudeklaratsioone, esitab TSD deklaratsioone, TSD lisasid, INF-i

Kontrollib saldosid

Koostab ja esitab statistikaametisse statistikaaruandeid, mis on seotud raamatupidamise ja maksuarvestusega (muud nõutavad statistilised aruanded)

Koostab vahearuandeid (bilanss, kasumiaruanne) (nõudmisel)

Koostab ja esitab äriregistrisse aastaaruande

Koostab raamatupidamise sise-eeskirju

Nõustab ja informeerib raamatupidamise ja maksuarvestuse osas

Esindab klienti maksu- ja tolliametiga, audiitoriga, pankrotihalduriga ja teiste kolmandate isikutega suhtlemisel

 

Raamatupidamisteenused ei sisalda

 

Väheväärtuslike esemete arvestust

Varude arvestust

Reisipäeviku vormistamist

Ettevõtte juhtimisega seotud otsuste tegemist

tel:

+372 5813 5454