Konsulteerimine maksukontrollidel

Meie ettevõtte on tegutsenud Eesti raamatupidamisteenuste turul üle 15 aasta. Oleme läbinud mitmeid maksukontrolle ning võime öelda, et maksu- ja tolliameti töötajad käituvad viisakalt ja korrektselt. Maksukontrolli teostatakse vastavalt seadusega kehtestatud korrale. Maksuamet teavitab oma külastusest, kontrolli eesmärkidest õigeaegselt ja annab andmete esitamiseks mõistliku täitmisaja.

Maksu- ja tolliameti ametlik missioon ja eesmärk on luua ettevõtjatele õiglane konkurentsikeskkond, kaitsta ühiskonda ja majandust ning hõlbustada ettevõtluskeskkonda.

 

Eesti maksu- ja tolliamet:

võimaldab esitada andmeid erinates kanalites (telefonist, arvutist, paberil);

on vastutulelik maksuvõlgade tasumise graafiku koostamisel;

täiustab pidevalt asjaajamist lihtsustavaid tehnilisi süsteeme;

korraldab tasuta konsultatsioone ja seminare.

 

Maksu- ja tolliameti ametnikuga saab ühendust telefoni ja e-posti teel. Kohtumisele on võimalik tellida tõlkijat.

 

Klient

 

Teavitab viivitamata eelseisvast maksukontrollist

Esitab maksu- ja tolliameti ametniku teate kontrolli eesmärgi ja aja kohta

 

Raamatupidaja

 

Nõustab klienti eelseisva maksukontrolli osas

Valmistab ette vajalikud dokumendid maksuhaldurile

Esitab raamatupidamisprogrammist vajalikud registrid

Vastab maksuhalduri küsimustele

Saadab klienti maksu- ja tolliametis

 

Raamatupidamisteenused ei sisalda

 

Dokumentide ja registrite tõlkimist eesti keelde

Maksukontrolli tulemuste vaidlustamist kohtus

tel:

+372 5813 5454