Raamatupidamise taastamine

Raamatupidamise taastamine on sageli vajalik pärast sagedast raamatupidajate vahetamist, aga ka ebaõige raamatupidamise tagajärjel.

 

Klient

 

Esitab aruandeperioodi esmased ja kokkuvõtlikud dokumendid, säilinud registrid ja aruanded

Vormistab  raamatupidajale volituse maksu- ja tolliameti elektroonilise keskkonna kasutamiseks

Omab kehtivat Eesti ID-kaardi ja PIN-koode (kui juhatuse liikmel puudub Eesti isikukood, peab ta sellest eelnevalt teavitama)

Seletab olukorda

 

Raamatupidaja

 

Korrastab kõik organisatsiooni olemasolevad finantsdokumendid vastavalt kehtivatele õigusaktidele

Taastab sünteetilised ja analüütilised maksu- ja raamatupidamisregistrid

Esitab majandusaasta aruanded elektroonilisel kujul äriregistrisse

Koostab ja esitab nullaruande

Esitab KMD, VD, PVD, TSD deklaratsioonid, TSD lisad ja INF deklaratsiooni

Korrigeerib esitatud deklaratsioone ja aastaaruandeid

 

Raamatupidamisteenused ei sisalda

 

Esmaste ja konsolideeritud dokumentide vormistamist ja taastamist

Varude arvestust

Raamatupidamistarkvara kasutamist, kui tehingute arv aastas on alla 20

tel:

+372 5813 5454