Personalijuhtimine ja palgaarvestus

Klient

 

Esitab õigeaegselt uute töötajate esialgsed andmed (nimi ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, telefon, e-post, töökoht, ametikoht, pangakonto number, võimalik osaline töövõime, töösuhte algus, lepingu liik, tähtajaline või tähtajatu tööleping, töökoormus , tasustamine)

Esitab sõlmitud lepingud (kui tööandja koostab ise lepinguid)

Teostab igakuiselt tööarvestust ja esitab andmed raamatupidajale

Teavitab raamatupidajat kirjalikult haiguslehtedest, puhkustest ja muudest töötajate puudumistest.

Vormistab raamatupidajale volituse töötukassa, haigekassa, sotsiaalkindlustusameti keskkondade kasutamiseks.

 

Raamatupidaja

 

Registreerib, peatab töösuhte ning kustutab töötajaid töötamise registrist

Valmistab ette töötajate esmased dokumendid (lepingud, tulumaksuvaba miinimumi avaldus)

Palgaarvestus ja maksuarvestus

Tegeleb erinevat tüüpi puhkuste arvestuse, juurdearvutuste ja puhkusetasu maksetega

Puhkusereservi arvestus

Vormistab ja edastab haiguslehti haigekassale

Koostab ja esitab TSD maksudeklaratsioone, TSD lisasid ja INF-i

Esitab maksu- ja tolliametile taotluse vähendatud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksusoodustuse saamiseks

Esitab töötukassase ja sotsiaalkindlustusametisse riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise saamiseks

Teostab dividendi- ja maksuarvestust

Nõustab ja informeerib personali raamatupidamise ja maksuarvestuse osas

 

Raamatupidamisteenused ei sisalda

 

Käskkirjade, korralduste, protokollide ja avalduste vormistamist

Juriidilist nõustamist personaliküsimustes

Kliendi esindamist töövaidluskomisjonis ja kohtuistungitel

Aruande koostamist töötajate tööaja kohta

tel:

+372 5813 5454