Finants-, maksu- ja statistikaaruannete koostamine ja esitamine

Klient

 

Vormistab raamatupidajale volituse töötukassa, haigekassa, sotsiaalkindlustusameti keskkondade kasutamiseks

Kliendil on kehtiv Eesti ID-kaart ja PIN-koodid (kui juhatuse liikmel puudub Eesti isikukood, peab ta sellest eelnevalt teavitama)

Allkirjastab dokumendid õigeaegselt (saab ka digitaalselt)

Tagab esialgse vahearuande (vähemalt kolm tööpäeva)

 

Raamatupidaja

 

Koostab iga-aastase majandusaasta kokkuvõtlikku aruande (bilanss, kasumiaruanne, lisad)

Koostab majandusaasta aruande (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne, lisad)

Esitab elektrooniliselt äriregistrisse majandusaasta aruande

Koostab vahearuandeid (bilanss, kasumiaruanne) pankadele, krediidi- ja muudele finantsasutustele

Koostab ja esitab FIE (vorm E)  ettevõtlustulu deklaratsiooni

Esitab KMD deklaratsiooni

Esitab VD, PVD deklaratsiooni

Esitab TSD deklaratsiooni ja TSD lisasid

Esitab INF deklaratsiooni

Koostab ja esitab statistikaametisse statistikaaruandeid, mis on seotud raamatupidamise ja maksuarvestusega (muud statistilised aruanded kokkuleppel)

„Null-aruande” esitamine

 

Nullaruande koostamine ja esitamine on vajalik järgmistel juhtudel:

finants-ja majandustegevusega pole alustatud

finants- ja majandustegevust ei toimu

finants- ja majandustegevus on peatatud

tehingute arv on väike (kuni 20 dokumenti aastas)

 

Raamatupidamisteenused ei sisalda

 

Raamatupidamistarkvara kasutamist, kui tehingute arv on aastas alla 20

tel:

+372 5813 5454