Teenused

Raamatupidamisteenused:

Raamatupidamisteenus Eesti ettevõttele.

Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine.

Aastaaruande ettevalmistamine ja esitamine (tegevus toimus).

Null aastaaruande ettevalmistamine ja esitamine (tegevust ei toimunud).

Raamatupidamis- või maksunõustamine.

Mentorlus

 

Lisad raamatupidamisteenused:

Raamatupidamise taastamine.

KMD deklaratsiooni ettevalmistamine ja esitamine.

VD deklaratsiooni ettevalmistamine ja esitamine.

TSD deklaratsiooni ettevalmistamine ja esitamine.

Töötasu arvutamine.

Lähetus-, puhkusetasude või haigushüvitise arvutamine.

Aruande ettevalmistamine ja esitamine Statistikaametile.

Taotluste esitamine riiklikesse registritesse (Töötamise register, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa, Tervisekassa).

EORI numbri saamine.

 

Raamatupidamise ja maksuarvestuse kursused.

 

tel:

+372 5813 5454