Palgaarvestuse ja tööõiguse kursus

Palgaarvestuse ja tööõiguse kursus

 

Koolituse eesmärgiks on omandada teadmised töö tasustamisest erinevate töösuhete korra.

 

Töötasude arvestust on tihti peetud koguni üheks keerulisemaks valdkonnaks raamatupidaja ettevõtja töös. Selle muudab keerukaks valdkonda reguleerivate õigusaktide paljusus ning nende pidev muutmine, samuti õigusaktide erinevad tõlgendusvõimalused.

 

Kursus on sobiv väikeettevõtte juhtidele, personalitöötajatele, raamatupidajatele, kelle kokkupuuted tööõigusega ei ole olnud kuigi laiaulatuslikud ning kes soovivad oma teadmisi kinnistada ja täiendada.

tel:

+372 5813 5454