Väikeettevõtte raamatupidamine algajatele

Väikeettevõtte raamatupidamine algajatele

 

Kursus on mõeldud kõikidele huvilistele, kellel pole piisavalt raamatupidamisteadmisi ega -kogemusi. Kursuslased saavad ülevaate raamatupidamismõistetest, tutvuvad vastava seadusandlusega, omandavad raamatupidamisdokumentide täitmise ja korraldamise ning toimingute tegemise oskused, saavad algteadmised väikeettevõtete raamatupidamise iseseisvaks korraldamiseks.

 

Kursus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

tel:

+372 5813 5454