Sisedokumentide koostamine

Aitame koostada äriettevõtete ja mittetulundusühingute sisedokumente – aktsionäride, liikmete ja juhatuse koosolekute protokollid, määrused, sise-eeskirjad, samuti erinevad lepingud ja muud dokumendid.

tel:

+372 5813 5454